مجتمع مسکونی نیاوران

شامل 6 طبقه مسکونی و همکف و 2 طبقه زیرزمین

پروژه غفاری 3
شرح پروژه :

پروژه مجتمع مسکونی نیاوران شامل 6 طبقه مسکونی، همکف و 2 طبقه زیرزمین ( پارکینگ ) می باشد.
ساختمان مسکونی در سال 1393الی 1394( در 4 گرایش اصلی ) طراحی و اجرا شده است.
نام کارفرما : جناب آقای مهندس حمیدرضا نیاورانی
متراژ (مترمربع) : 2500
تعداد طبقات : 9 طبقه
طراح 4 گرایش : مهندسین مشاور طرح و نوآوری سازه سامان
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور طرح و نوآوری سازه سامان

 

 

تعداد بازدید : ۲,۴۶۶