مجتمع تجاری بوشهر

پروژه با طراحی کانسپت

بوشهر
شرح پروژه :

مجتمع اداری تجاری ( بازار ماهی ) بوشهر با استفاده از فرم کشتی به صورت انتزاعی در طراحی احجام و با توجه به نزدیک بودن سایت به دریا طراحی شده می باشد.
پروژه فوق در سال‌ 1382به صورت طراحی کانسپت انجام شده است.
نام کارفرما : شرکت احرار
متراژ (مترمربع) : 12000
تعداد طبقات : 12 طبقه

تعداد بازدید : ۱,۳۶۰