مجتمع اداری تجاری میرداماد

این مجموعه دارای واحد های تجاری ، واحد های اداری ، بانک ، تالار آمفی تئاتر می باشد

میرداماد
شرح پروژه :

این مجموعه دارای واحد های تجاری، واحد های اداری، بانک، تالار  آمفی تئاتر که شامل 21 طبقه اداری و تجاری و 5 طبقه پارکینگ می باشد .
طراحی و محاسبات تأسیسات مکانیکی و الکتریکی در این پروژه به انجام رسیده است .
نام کارفرما : جناب آقای انصاری

تعداد کل طبقات : 26 طبقه
متراژ پروژه : 30000متر مربع
آدرس ملک : تهران – بلوار میرداماد
طراحی و محاسبات تأسیسات مکانیکی و الکتریکی : شرکت برودت حرارت راه بر

تعداد بازدید : ۲,۵۷۸