مجتمع اداری تجاری وزراء

این مجموعه دارای واحد های تجاری ، واحد های اداری ، بانک ، تالار آمفی تئاتر می باشد

وزرا
شرح پروژه :

این مجموعه دارای واحدهای تجاری، واحدهای اداری، بانک، تالار آمفی تئاتر که شامل 24 طبقه اداری و تجاری و 10 طبقه پارکینگ می باشد .
طراحی و محاسبات تأسیسات مکانیکی و الکتریکی در این پروژه به انجام رسیده است .
نام کارفرما : جناب آقای انصاری
متراژ پروژه : 40000 متر مربع

تعداد کل طبقات : 34 طبقه
آدرس ملک : تهران - خیابان وزرا
طراحی و محاسبات تأسیسات مکانیکی و الکتریکی : شرکت برودت حرارت راه بر

تعداد بازدید : ۲,۴۹۲