پروژه تجاری مسکونی مینیاتور 1

مجموعه مسکونی تجاری واقع در منطقه 5 شهرداری تهران که شامل 3 بلوک مجزا از هم است

شرح پروژه:
مجموعه مسکونی تجاری واقع در منطقه 5 شهرداری تهران که شامل 3 بلوک مجزا از هم است که در سه طبقه زیر زمین آن کاربری پارکینگ، طبقه همکف تجاری و سایر طبقات آن مسکونی می باشد.
این سازه در این شرکت مهندسین مشاور مدلسازی و طراحی شد و برای آن دو طرح مقاوم سازی ( اجرای یک دیواربرشی بتنی H و یا دیوار برشی فولادی H شکل در هسته ی هر بلوک ) طراحی و تا مرحله اجرا آماده گردید که نهایتا با نظر کارفرما اجرای دیوار برشی بتنی و تقویت تعدادی از تیرها و ستونها موافقت و اجرا گردید.
نام کارفرما: جناب آقای پرویز روحی
متراژ (مترمربع) : 33.000 مترمربع
تعداد طبقات: 11 طبقه
مشاور: مهندسین مشاور طرح و نوآوری سازه سامان

تعداد بازدید : ۲,۳۳۰