پروژه همدان

ساختمان چند مستأجره،کارگاه و آزمایشگاههای پارک علم و فن آوری همدان

شرح پروژه:
ساختمان چند مستأجره، کارگاه و آزمایشگاه های پارک علم و فن آوری همدان در سال 1389- 1390در شهرستان همدان احداث گردید، این پروژه دارای 15000 مترمربع زیر بنا می باشد،سیستم تاسیساتی طراحی شده در پروژه فن کوئل سقفی در اتاقها و داکتی در آزمایشگاه و راهروها و همچنین هواساز جهت تامین هوای تازه می باشد.
نکته منحصر به فرد در این پروژه تامین 100% هوای تازه و رطوبت زنی می باشد.
نام کارفرما: وزارت علوم تحقیقات و فناوری
متراژ (مترمربع) :15000
سیستم سرمایش و گرمایش: فن کویل سقفی و داکتی، هوای تازه، رطوبت زن
طراحی و محاسبات تأسیسات مکانیکی و الکتریکی : شرکت برودت حرارت راه بر

تعداد بازدید : ۱,۹۷۶