ویلای چیلک

پروژه در روستای چیلک ( مازندران )

ویلای چیلک
شرح پروژه:

پروژه در روستای چیلک ( مازندران ) واقع شده که به صورت دوبلکس می باشد.
پروژه فوق در سال 1383طراحی و اجرا شده می باشد.
نام کارفرما : جناب آقای مهندس توکلی
متراژ (مترمربع) : 400
تعداد طبقات : دوطبقه(دوبلکس)

تعداد بازدید : ۱,۱۹۴