مجتمع تجاری تفریحی و فرهنگی محمد شهر

مجتمع تجاری تفریحی و فرهنگی محمد شهر

مجتمع تجاری و فرهنگی محمدشهر
شرح پروژه :

مجتمع تجاری تفریحی و فرهنگی محمد شهر یک پروژه مشارکتی بین بین شرکت کیان مهرگان و شهرداری محمد شهر کرج می باشد.

در سال 1387  طراحی معماری بصورت کانسپت شده می باشد جهت اخذ موافقت از سازمان مسکن و شهرسازی .

نام کارفرما : شرکت کیان مهرگان
متراژ (مترمربع) : 150000
نوع طراحی : استفاده از فرم های جذاب برای حجم

تعداد بازدید : ۱,۳۲۵