آقای دکتر محمود نصیری انصاری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی :آقای دکتر محمود نصیری انصاری
سمت در شرکت : مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 

سال آغاز فعالیت در ایران، 1348 می باشد با تدریس در دانشگاه های فنی مهندسی

سوابق تحصیلی:

- فوق لیسانس معماری پیوسته- فارغ التحصیل از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فنی گراتس اتریش سال 1348 

- دکتری- فارغ التحصیل دکترای طراحی شهری از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فنی گراتس اتریش سال 1360

- فوق دکتری- فارغ التحصیل فوق دکترای تاریخ شهری از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فنی گراتس اتریش سال 1363

 

دکتر محمود نصیری انصاری

 

سوابق تدریس دانشگاهی:

1358-1350 دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده معماری و شهرسازی
1363-1358 دانشگاه فنی گراتس اتریش دانشکده معماری و شهرسازی
1364-1363 دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده معماری و شهرسازی
1368-1364 دانشگاه شهید بهشتی دانشکده معماری و شهرسازی
1376-1368 دانشگاه تربیت مدرس دانشکده هنر(معماری شهرسازی)
در شهریور 1376 ضمن بازنشستگی از مراکز آموزش عالی ایران به دعوت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فنی گراتس اتریش جهت همکاری با آقای پروفسور LORANZ به اتریش سفر کرده و این همکاری تا سال 1381 ادامه داشت.
1381 تا کنون بنا به دعوت دانشگاه تربیت مدرس دانشکده هنر بعنوان استاد مدعو در حال همکاری

فعالیتهای آموزشی:

سال 1350 تالیف کتاب سیری در معماری ایران، چاپ دانشگاه علم و صنعت ایران
سال 1352 عناصر و جزئیات ساختمان1، چاپ دانشگاه علم و صنعت ایران (جزوه)
سال 1352 عناصر و جزئیات ساختمان2، چاپ دانشگاه علم و صنعت ایران
سال 1363 شناخت مواد و مصالح ساختمان، چاپ دانشگاه علم و صنعت ایران
سال 1365 تعمیر و نگهداری ساختمان 2، چاپ دانشگاه شهید بهشتی
سال 1383 معماری در اقلیم، چاپ دانشگاه تربیت مدرس
سال1384 روشهای طراحی شهری، چاپ دانشگاه تربیت مدرس
سال 1385 روشهای طراحی معماری، چاپ دانشگاه تربیت مدرس

فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی:

سال 1362(1983) الگوی توسعه محله دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فنی گراتس اتریش
سال 1363(1984) شهرسازی عملی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فنی گراتس اتریش
سال 1364 مدل آموزشی برنامه ریزی و طراحی- تحول حوزه های زیستی دانشگاه شهید بهشتی
سال 1371 طراحی معیارهای هندسی معابر روستا، وزارت جهاد و سازندگی
سال 1372 الگوی طرح های تفضیلی روستا، وزارت جهاد و سازندگی

سمینارهای بین المللی:

شرکت در سمینارها به شرح ذیل:
(با دعوت رسمی و ارائه مقاله و تصویب مقاله بعنوان مقاله برگزیده و قرائت آنها)
سال1367(1988) معماری اسلامی در ایران، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فنی گراتس اتریش
سال 1370(1991) شهرسازی اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه برلین (آلمان)
سال 1373(1994)پل بعنوان المان شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فنی زوریخ سوئیس

 مقالات بین المللی:

 

 

Islamische Architecture in IRAN
Keunst Zeitschrift Der Graz Tech.Univ.Nov.1998
Islamische Steadtebaues in IRAN
Keunst Zeitschrift Der Berliner Tech.Univ.sept.1991
Mit Radikalkuern gegen Kollaj der city
1991 Internationales stadteforum GRAZ Austria
Friaul-Wiederaufbau nach der apocalypse des erdbebns
1992 Internationales stadteforum GRAZ Austria
Keunst Zeitschrift Der Zeuriche Tech.Univ.oct.1994

 

 

پیام آقای دکتر :

مهندسین مشاور آربیتا با پیشینه ای نزدیک به سی سال علاوه بر عضویت در جامعه مهندسین مشاور ایران کوشش داشته تا با استفاده از نیرو های متخصص و توانمند و حضور در همایش های بین المللی، توانمندی های فن آوری و حرفه ای خود را نیز به اشتراک بگذارد و با بهره گیری از تجربیات حرفه ای و تخصصی و نیز تبادل نظر درباره دانش روز جهانی تبدیل به شرکت یا مجموعه ای تاثیرگذار در صنعت ساختمان گردد.
از سال 1368 یعنی بعد از تاسیس شرکت تلاش نمودیم با تاکید بر اخلاق حرفه ای وتکیه بر منافع ملی و آموزشی رویکردی مسئولانه داشته باشیم.
بسیار مسرورم که با تکیه بر توان خردجمعی و نیروهای جوان متخصص و مستعد سهمی هر چند کوچک در رشد این صنعت عظیم داشته باشیم و به اهداف عالی خود به یاری خداوند برسیم.

 

دکتر محمود نصیری انصاری-1395

 

 

تعداد بازدید : ۳,۳۸۳