آقای مهندس علیرضا کمالی

عضو و رئیس هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی :آقای مهندس علیرضا کمالی
تاریخ تولد: 1341
سمت در شرکت : عضو و رئیس هیئت مدیره 
سوابق تحصیلی:کارشناسی عمران ( عمران )

 

سوابق کاری:

مدیریت عامل شرکت مهندسین مشاور سازه سامان 

مدیریت عامل شرکت مهندسین مشاور شایان ابنیه
مدیریت عامل شرکت مهندسین مشاور شایان گستر نوید
عضو هیئت مدیره در شرکت مهندسین مشاور آربیتا

 

 

سوابق اجرایی:

 

مهندس علیرضا کمالی

مهندس اجرایی در پروژه 256 واحدی شهرک راه آهن بندرعباس 1371 لغایت 1373

سرپرست دفتر فنی، مسئول کنترل پروژه و جانشین سرپرست کارگاه در پروژه 305 واحدی شهرک شعیبیه شوشتر متعلق به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از 1373 لغایت 1376 شرکت عمران فرید ایران

سرپرست اجرایی در پروژه بزرگ بوستان پامچال تهران و مسئول اجرای دریاچه و مسجد بوستان از 1376 لغایت 1377 شرکت عمران فرید ایران

سرپرست کارگاه 128 واحدی در جزیره کیش و مسئول اجرایی مجموعه ورزشی المپیک کیش 1378 شرکت سیپورت

نماینده دستگاه نظارت در ساخت پارک قائم تهران از 1376 لغایت 1377

اشتغال در پروژه های شخصی تهران از 1379 لغایت 1380

 

تعداد بازدید : ۴,۱۹۴