آقای مهندس فرزین ملک پور

تأسیسات مکانیکی
نام و نام خانوادگی : فرزین ملک پور
تاریخ تولد: 1357
سمت در شرکت : مدیر بخش تأسیسات مکانیکی 

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی )
کارشناسی مکانیک ( حرارت و سیالات )

سوابق کاری:

مدیر بخش فوم و رنگ کارخانه یخساران 
مدیر بخش تأسیسات شرکت مهندسین مشاور سازه سامان
عضو هیئت مدیره و مدیر بخش تأسیسات مهندسین مشاور کیمه هراز 
مدیر بخش تأسیسات شرکت پیمانکاری برودت حرارت راهبر 1394
مدیر بخش تأسیسات شرکت مهندسین مشاور آربیتا از 1394 و 1395 تا کنون 
دوره های تخصصی :
1. دوره تخصصی سیستم های اطفاء حریق 
2. آشنایی با پمپ های سیرکولاسیون و بوسترها 

 

مدرس :

تنظیم شرایط محیطی ( دانشگاه سوره ) رشته معماری
تأسیسات مکانیکی ( دانشگاه سوره ) رشته معماری
تأسیسات ساختمان ( موسسه خانه عمران )
تقدیرنامه :
دریافت تقدیرنامه از خانه عمران به عنوان بهترین تدریس

 

 پروژه های آقای مهندس فرزین ملک پور  را میتوان اینجا مشاهده نمود.

همکاران9
تعداد بازدید : ۲,۸۲۵