مرکز تجارت جهانی فردوسی

مجتمع اداری تجاری ( مرکز تجارت جهانی فردوسی )

مجتمع تجارت جهانی فردوسی
شرح پروژه :

مجتمع اداری تجاری در منطقه 12 در میدان فردوسی که شامل 14 طبقه می باشد.
پروژه فوق در سال‌های 1390 الی 1393در 4گرایش برق ، مکانیک ، سازه و معماری طراحی و اجرا شده است.
نام کارفرما : جناب آقای ابوالفضل کلائی
متراژ (مترمربع) : 67200
تعداد طبقات : 2طبقه اداری ، 5 طبقه تجاری و بانک ، 2طبقه رستوران و فضای ورزشی ، 5طبقه زیرزمین پارکینگ
مشاور: مهندسین مشاور طرح و نوآوری سازه سامان

تعداد بازدید : ۳,۵۰۴