ساختمان مسکونی شهران

ساختمان مسکونی در منطقه شهران

خالقی فر-شهران
شرح پروژه :

ساختمان فوق شامل 10 واحد مسکونی در 5 طبقه بصورت دو واحدی و چهار واحدی، که در منطقه شهران می باشد.
پروژه سال 1383در بخش معماری و نما طراحی شده است.
نام کارفرما :جناب آقای خالقی فر
متراژ (مترمربع) : 3000
تعداد طبقات : 7 طبقه


تعداد بازدید : ۱,۱۹۷