مجتمع 460 واحدی عرش نیایش

مجتمع مسکونی 12 طبقه عرش نیایش

نیایش
شرح پروژه :

مجتمع مسکونی عرش نیایش 12 طبقه می باشد که شامل 9طبقه مسکونی و 3 طبقه خدماتی است.
پروژه فوق در سال های 1389 الی 1395طراحی نما و محوطه کلی پروژه طراحی شده است.
نام کارفرما : تعاونی مسکن عرش نیایش (کارکنان قرارگاه ثارالله (ع) )
متراژ (مترمربع) : 70000
تعداد طبقات : 12 طبقهتعداد بازدید : ۱,۷۴۷