مجتمع مسکونی افق اکباتان

با متراژ300000 مترمربع
متراژ : 300000 مترمربع
سیستم سازه ای : قاب خمشی ویژه بتنی از رده C40
تعداد بازدید : ۵,۲۲۴