سرامیک سنتر شیراز

با متراژ 80000 مترمربع
متراژ : 80000 مترمربع
سیستم سازه ای : قاب خمشی فولادی ویژه به همراه دیوار برشی ویژه بتنی
تعداد بازدید : ۲,۳۵۴