مجتمع تجاری آرن 2

با متراژ 34000 مترمربع
متراژ : 34000 مترمربع
سیستم سازه ای : قاب خمشی متوسط فولادی
تعداد بازدید : ۲,۵۶۱