مجتمع مسکونی پرستو

شامل برج شرقی و غربی

شامل برج شرقی و غربی

سیستم سازه ای : قاب خمشی متوسط فولادی به همراه دیوارهای برشی ویژه بتنی

تعداد بازدید : ۲,۳۱۷