1. سرمایه گذاری
2. اخذ مجوزهای قانونی در آغاز پروژه
3. نقشه برداری
4. آزمایش مکانیک خاک
5. طراحی معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی
6. طراحی نما و دکوراسیون داخلی
7. اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی
8. اخذ مجوز های قانونی در پایان پروژه
9. نظارت
10. خدمات تحقیق و توسعه در صنعت ساخت و ساز

فعالیتهای گروه ساختمانی آربیتا